Winkelwagen
is leeg

De gasreuzen in oppositie

Heldere zomernachten in juli zijn perfect om de grote gasplaneten Jupiter en Saturnus waar te nemen. Beide planeten bevinden zich namelijk halverwege de maand in oppositie tot de Zon. Voor ons in Centraal-Europa ontstaan zo de optimale voorwaarden. De twee planeten bereiken hierdoor hun grootste schijnbare helderheid en de hoogste stand boven de horizon.

Normaal gesproken bevinden de planeten zich erg laag aan de horizon wat vanwege sterke atmosferische storingen (Seeing) een negatieve invloed op de waarneming heeft. Bovendien wordt het gezichtsveld dan vaak beperkt door gebouwen, bergen of bomen. De atmosferische storingen kunt u onder andere met een ADC (Atmospheric Dispersion Corrector) tegengaan.

Op het moment van oppositie staan beide planeten in zuidelijke richting in het sterrenbeeld Boogschutter op ongeveer 21° boven de horizon. Dit maakt de waarneming een stuk makkelijker. Dankzij hun maximale schijnbare helderheid zijn de gasreuzen op dat moment zeer eenvoudig te vinden. Een sterrenkaart zorgt hierbij een voor een goede oriëntatie.

Stellarium

De gasreuzen zijn trouwens ook voor beginners of kinderen met behulp van hun ouders een prachtig observatiedoel!

Jupiter straalt tot -2,7mag, Saturnus met ongeveer +0,1mag. Bovendien staan de reuzen aan de hemel vlak bij elkaar tot op ongeveer 7° afstand. Zo kunt u ze ook tijdens de korte zomernachten voor een redelijk lange tijd tegelijkertijd bekijken. Voor Jupiter kunnen ook met kleinere telescopen reeds de vier Gallileische manen Europa, Ganymedes, Io en Callisto worden herkend alsmede de twee hoofdwolkenbanden van de planeet. Om het contrast van de wolkenbanden te vergroten wordt vaak een daarvoor gemaakt filter gebruikt, zoals bijvoorbeeld een polarisatie of kleurfilter.

Jupiter in maart 2015 (Foto: Bernd Gährken, München in maart 2015 op een C11)

De veel verder staande Saturnus straalt met zijn indrukwekkende ringenstelsel en, in grotere optieken, ook met zijn Cassinnischeiding én de grootste vier tot vijf van zijn in totaal 82 manen.

Saturnus omringd door de maanden Enceladus, Tethys, Dione, Rhea en Titan (Foto: James Bates, Berlijn, augustus 2019, C8, 2x Barlow, ADC, UV/IR-blokfilter, ZWO ASI 224MC)

Voor Jupiter valt de precieze oppositiedatum op 14 juli, voor Saturnus is dat 20 juli. Over het algemeen zijn de maanden juli en augustus ideaal voor observaties, dus ook voorafgaand aan en na de oppositiedatum.

Iedereen die dan nog niet genoeg heeft van planetenobservaties kan zich vanaf september verheugen op de beginnende Mars-oppositie. De rode planeet staat dan wel aanzienlijk dichter bij de Aarde, maar is ook veel kleiner dan de reuzen Jupiter en Saturnus…

U kunt uw liefde voor de planeten bovendien showen met deze echte zomeroutfit.

Wij hopen dat u van een heldere hemel kunt genieten en wensen u veel succes en plezier bij de waarneming!

No Comments


11.08.2020
Verzending in Nederland en België vanaf 4,90 €
Valuta
Contact